شیوه حل و نقل و بسته بندی

محصولات فروشگاه تیران گیم به دو دسته تقسیم میشوند:

1- محصولات شرکتی :

این دسته از محصولات با بسته بندی شرکتی و با پاکت های حباب دار بزرگ جهت جلوگیری از ضربه و شکستگی برای خریداران عزیز ارسال خواهند شد

2- بازی ها و پچ های برزورسانی و افزون های بازیها با بسته بندی تیران گیم (بجز محصولات شرکتی) :

این حالت به سه روش زیر میباشد

۱ – بسته بندی ساده :

این نوع بسته بندی فاقد برچسب تمام رنگ اختصاصی فروشگاه (حراج بازی یا تیران گیم) و فاقد قاب و کاور ضد خش و ضد ضربه میباشد و همچنین فاقد ضمانت فیزیکی ارسال محصول و بازگرداندن کالا میباشد.

ولی تمامی دی وی دی های این روش داخل پاکت های پلاستیکی ضد خش قرار میگیرند(جلوگیری از خش و آسیب به DVD ها) و سپس دی وی دی یا دی وی دی ها داخل پاکت های حباب دار (ضد ضربه) پستی قرار گرفته و برای خریدار ارسال میشوند.

تذکر : در بیش از ۹۵ درصد موارد ارسال با این روش هیچ مشکلی برای DVD هایی که به دست خریداران رسیده است رخ نداده و به صورت کامل روی سیستم انها نصب و اجرا شده است.

تصویر زیر :


۲ – بسته بندی ساده + برچسب تمام رنگ و اختصاصی فروشگاه :

این نوع بسته بندی دارای برچسب تمام رنگ اختصاصی فروشگاه (حراج بازی یا تیران گیم) و فاقد قاب و کاور ضد خش و ضد ضربه میباشد و همچنین فاقد ضمانت فیزیکی ارسال محصول و بازگرداندن کالا میباشد.

ولی تمامی دی وی دی های این روش داخل پاکت های پلاستیکی ضد خش قرار میگیرند(جلوگیری از خش و آسیب به DVD ها) و سپس دی وی دی یا دی وی دی ها داخل پاکت های حباب دار (ضد ضربه) پستی قرار گرفته و برای خریدار ارسال میشوند.

تذکر : در بیش از ۹۵ درصد موارد ارسال با این روش هیچ مشکلی برای DVD هایی که به دست خریداران رسیده است رخ نداده و به صورت کامل روی سیستم انها نصب و اجرا شده است

تصویر زیر :


۳ – بسته بندی با قاب ضد ضربه و ضد خش و کاور تمام رنگ + برچسب تمام رنگ اختصاصی فروشگاه :

این نوع بسته بندی دارای برچسب تمام رنگ اختصاصی فروشگاه (حراج بازی یا تیران گیم) و همچنین همراه با قاب ضد ضربه و ضد خش و کاور تمام رنگ و دارای ضمانت فیزیکی ارسال محصول و بازگرداندن کالا میباشد.

تمامی DVD های این نوع بسته بندی داخل قاب قرار گرفته و سپس قاب داخل پاکت های حباب دار (ضد ضربه) پستی قرار میگیرد و برای خریدار ارسال میشوند :

تصویر زیر :